Odpowiedzi

2010-01-31T02:31:01+01:00
7 b)
8 b)
9 d) ponieważ (-4+1)²=9 (-3)²=9 9=9
10 c) ponieważ
IxI>3
-x>3 /:(-1)
x<-3
drugi przypadek
x>3
11 a)
12 d)
13 a)
14 c)
15 d) ponieważ
x≥0
2-√7≥0
2-2,65≥0
-0,65≥0 to jest fałsz

16 d)
17 b)
18 c)
19 c)
20 c)
21 c)
22 d)
23 c)
24 c)
25 a) ponieważ 3-x>0
-x>-3 /:(-1)
x<3
x∈(0,1,2)
26 a)
27 d) ponieważ x≥0
28 d)
29 d)
30 a)
31 b)
32 a) ponieważ
0=3x+2
3x=-2 /:3
x=-2/3

2=3x+2
3x=2-2
3x=0 /:3
x=0

3=3x+2
3x=3-2
3x=1 /:3
x=1/3
17=3x+2
3x=17-2
3x=15 /:3
x=5

33 c)
34 d)
35 d)
36 c)
37 b)
38 b)
39 a)
40 a)
41 b)
42 a) lub b)
43 b)
44 c)
45 b)
46 d) ponieważ
2-IxI>0
2-x>0
-x>-2 /:(-1)
x<2
drugi przypadek
2-(-x)>0
2+x>0
x>-2

x∈(-2,2)

47 c) ponieważ
x-2≥0
x≥2

48 b) ponieważ
-1-2*(-1)²+3=2
-1-2*1+3=2
2-2=2
0≠2

49 a) ponieważ
I-3I=3
I-2I=2
I-1I=1
I0I=0
I1I=1
I2I=2
I3I=3

50 a)