Odpowiedzi

2009-10-05T21:04:08+02:00
Naturalne:
*erozja lodowcowa - żłobienie terenu przez płynący lodowiec,
*erozja deszczowa - (ablacja) spłukiwanie lużnej, wierzchniej warstwy terenu (zwłaszcza cząstek gleby) przez wody deszczowe,
*erozja rzeczna - przenoszenie cząstek przez prąd rzeki bądź falowanie wody
*kataklizmy, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów...

Antropogeniczne:
*wycinanie lasów
*zajmowanie obszarów rolniczych pod budownictwo
*chemizacja (leśnictwa i rolnictwa)
*czynniki cywilizacyjne, globalizacja planety
*ścieki, odpady...
171 4 171