Na podstawie map z lat 2 wojny światowej zamieszczonych w atlasie wypisz rejony świata ogarnięte działaniami wojennymi:
a) po 22 czerwca 1941 r.-...............................................
.............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
b) po7 grudnia 1941 r.-..................................................
..............................................................................
..............................................................................

Jaki znaczenie miało przystąpienie Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych do wojny?
.........................................................................
..........................................................................
..............................................................................
...........................................................................
...........................................................................

1

Odpowiedzi

2010-01-30T21:33:22+01:00
A) Szczególnymi rejonami wojennymi po 22 czerwca to wschodnie ziemie polskie oraz: Ukraina, Białorusia, Litwa. Sprzymierzona Finlandia zaatakowała północne rejony Rosji: do Leningradu oraz do Morza Białego. Dalsze działania skierowały wojska Wehrmachtu do Stalingradu i Moskwy. Mniejsze działania odbywały się na Bałkanach, gdzie Włosi nie dawali sobie rady.

b) Dzień 7 grudnia 1941r. spowodowało włączenie się USA do wojny. Japońskie bombowce skierowały się ku zatoce Hawajskiej. Odtąd USA okupowało Japonie.

Dzięki USA i przyłączeniu się ZSRR do Aliantów, wojna zmieniła oblicza. Oś była za mała, aby dać radę. USA starannie zatrzymało Japonie(walki wewnątrz kraju z USA), a ZSRR, wcześniej neutralne z Rzeszą, obroniło się, a później wyzwoliło państwa pośrednie(w tym Polskę) i zdobyli Reichstag.
6 4 6