Uzupełnij schemat nazwami funkcji pełnionych przez urzędników rzymskich.

1. Tworzyło go 300 zasłużonych patrycjuszy - ...
2.Składał się z wszystkich obywateli - ...

a)sprawował nieograniczoną władzę w sytuacji państwa - ...
b)zastępowali konsulów i sprawowali władzę sądowniczą - ...
c) sporządzali listę senatorów - ...
d) pobierali podatki - ...
e)reprezentowali plebejuszy - ...

Zaznacz za pomocą strzałek, kto wybierał kandydatów na poszczególne stanowiska.

- Które urzędy mogły wpływać na skład senatu ?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T21:32:53+01:00
1 - senat -> wybierali cenzorzy
2 - zgromadzenie ludowe -> wszyscy ludzie < nie było wybierane>
a - dyktator -> senat
b - pretorzy -> zgromadzenie ludowe
c - cenzorzy -> zgromadzenie ludowe
d - kwestorzy -> zgromadzenie ludowe
e - trubuni ludowi -> zgromadzenie ludowe

na skład senatu wpływali cenzorzy .

256 2 256
2010-01-30T21:33:51+01:00
1. Senat - był wybierany przez cenzorów
2. Zgromadzenie ludowe - wszyscy obywatele
a)Dyktator - senat
b)Pretorzy - zgromadzenie ludowe
c)Cenzorzy - zgromadzenie ludowe
d)Kwestorzy - zgromadzenie ludowe
e)Trybuni Ludowi - zgromadzenie ludowe
Na skład senatu wpływali cenzorzy .

Liczę na naj :)
173 4 173
2010-01-30T21:43:26+01:00

1. Tworzyło go 300 zasłużonych patrycjuszy - senat

A - Dyktator
B :

Pretorzy - urzędnicy, którzy pilnowali przestrzegania prawa w mieście.

Cenzor - urzędnik, który dbał o przestrzeganie moralności w życiu państwowym; ustalał listę senatorów; miał prawo wykreślić z listy senatorów tych, którzy narażali państwo na utratę czci; miał prawo wypędzić z Rzymu każdego, kto zachowywał się lub głosił poglądy niezgodne z cnotami rzymskimi; był wybierany na 5lat.

C - Cenzor ( Pan na Historii mówił że był tylko 1 Cenzor )

d - ..... ( nie wiem )

e - Trybuni ludowi - urzędnicy, którzy mieli zapewnić wpływ ludu czyli plebejuszów, na sprawy republiki; mieli prawo veta gdy uznali, że projektowane prawo jest niekorzystne dla plebejuszów to znosili je.- Które urzędy mogły wpływać na skład senatu ? - na pewno cenzorZaznacz za pomocą strzałek, kto wybierał kandydatów na poszczególne stanowiska.

nie wiem jak to zrobić


dyktator < konsulowie oraz Cenzor < na Konsulów, Pretorów i Edylów < Cenzor < Trybuni Ludowi < I coś mam źle bo Dyktator sprawował najwyższą władze, miał pełne prawo.
105 3 105