Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T21:43:02+01:00
Na skalę przemysłową wodór otrzymuje się następującymi metodami:

Poprzez konwersję realizowaną podczas przepuszczania alkanu nad parą wodną:
CxH2y + 2xH2O → (2x+y)H2 + xCO2
Np. metan
CH4 + 2H2O → 4H2 + CO2

Przez reakcję pary wodnej z koksem w reakcji Boscha.
C + H2O → CO + H2

termiczny rozpad CH4
2CH4 –T=2000 °C→ C2H2 + 3H2

reakcje metanu z tlenem:
2CH4 + O2 → 2CO + 4 H2
W laboratorium można go otrzymać na kilka sposobów:

Elektroliza wodnego roztworu soli lub wodorotlenku metalu alkalicznego bądź wody:
2H2O → 2H2 +O2

Reakcja metalu z kwasem,
np. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑

Spalanie magnezu w parze wodnej:
Mg + H2O → MgO + H2↑

Reakcja metalu amfoterycznego z roztworem zasady,
np. 2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2↑

Powyższe reakcje roztwarzania metali wykonywać można dogodnie w aparacie Kippa.
8 3 8
2010-01-30T21:43:48+01:00
OBSERWACJE:
Cynk bardzo powoli rozpuszcza się w kwasie chlorowodorowym. Wydziela się gaz który spala się z charakterystycznym gwizdem.
WINSOKI:
Wydzielający gaz to wodór.


Dlaczego to tak jest???
Zobacz na załącznik jak to się robi...

6 4 6