Od razu mówię, że ma być dużo.
1.Jaka jest najważniejsza cecha władzy sądowniczej w państwie demokratycznym?
2.Co mogłoby się stać, gdyby sędziowie byli powoływani i odwoływani przez organy władzy wykonawczej: rząd czy wojewodów?
3.Od wyroku którego sądu nie ma juz odwołania?
4.Co to znaczy, że sąd rozpoznaje jakąś sprawę w pierwszej instancjii?
podaj przykłady spraw, kóre są rostrzygane przez poszczególne wydziały sądów powszechnych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T22:15:43+01:00
Na niektóre pytania jak np. 3 nie może być dużo :)
1) Najważniejszą cechą sądów w państwie demokratycznym jest niezawisłość sędziów. Oznacza to, że sędziowie podlegają tylko Konstytucji RP i ustawom, nie zależą od nikogo.
Sędziowie mogą być usunięci ze swojego stanowiska tylko na podstawie orzeczenia sądu (nieusuwalność)
Nie mogą być zatrzymani ani pociągnięci do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego (immunitet sędziowski)
Mają oni zakaz łączenia stanowiska sędziego ze sprawowaniem mandatu posła lub senatora (niepołączalność)
Sędzia nie może być członkiem partii politycznej i związku zawodowego (apolityczność)
2) Gdyby byli powoływani przez organy władzy sądowniczej to byliby od niej całkowicie zależni. Mogłoby to spowodować liczne próby przekupstwa, korupcje, nieprawomocne wyroki. Podejmowaliby takie decyzje jakich oczekiwaliby od nich sprawujący władze wykonawczą. Robiliby to, ponieważ baliby się o swoje stanowisko (władza wykonawcza mogłaby ich w każdej chwili odwołać). Wtedy sąd byłby tak naprawdę organem władzy wykonawczej. Swoje wyroki dostosowywałby do oczekiwań władzy wykonawczej.
3) Od wyroku Sądu Najwyższego.
4) Sąd w pierwszej instancji czyli sąd najniższy rangą (rejonowy). Chyba, że jest to sprawa o zbrodnię, rozwód lub naruszenie dóbr osobistych - wtedy sąd pierwszej instancji to sąd okręgowy.
3 5 3