Odpowiedzi

2010-01-30T22:00:15+01:00
Jan Kochanowski (ur. 1530 w Sycynie koło Zwolenia, zm. 22 sierpnia 1584 w Lublinie) – poeta polski epoki renesansu, sekretarz królewski. Był przedstawicielem filozofii eklektycznej – stoicyzmu, epikureizmu, renesansowego neoplatonizmu i głębokiej wiary w Boga, łącząc tradycję antyku i chrześcijaństwa.

Pochodził ze szlacheckiej rodziny Kochanowskich herbu Korwin, był synem Piotra Kochanowskiego, sędziego ziemskiego sandomierskiego i Anny Białaczowskiej herbu Odrowąż. Poetą renesansu był też jeden z jego braci Mikołaj, a drugi, Andrzej, tłumaczem, który przełożył na polski Eneidę Wergiliusza. W epoce baroku pracą przekładową zajmował się też jego bratanek Piotr.
10 3 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T22:05:19+01:00
Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycynie koło Radomia. Pochodził on z rodziny szlacheckiej. W jego życiu wyróżniamy następujące etapy:
-nauka i podróże
-okres dworski
-okres czarnoleski
Po ukończeniu studiów na Akademii Krakowskiej a następnie w Królewiczu, poeta podejmuje studia we Włoszech w Padwie. Tam zetkną się z humanizmem, zdobywał gruntową wiedzę. Po przyjeździe do Polski przebywał na dworach możnych i władców np.Jana Firleja, Piotra Myczkowskiego. Był także sekretarzem króla Augusta. Kiedy życie dworski rozczarowało go, poeta porzucił Kraków i przeniósł się do rodzinnego Czarnolasu. Tam w cieniu czarnoleskiej lipy pisał swe najpiękniejsze utwory. Jan Kochanowski rozsławił poezję polską poza granicami naszego kraju. Był on twórcą pierwszej polskiej tragedii ''Odprawa posłów greckich'', pisał fraszki, treny, pieśni i hymny.


myślę, że się podoba ;p;p;p;p;p;p
39 3 39