Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T13:21:27+01:00
Fragment, który świadczy o braku niezależności wśród niektórych, ówczesnych posłów:
"Nie trzeba dawać wielkich sum posłowi, który zrywa sejm, wychodząc z izby i wnosząc swą protestację do ksią, ale to nie wystarcza.Trzeba mieć za sobą znaczną grupę wpływowych magnatów, którzy poprą posła. prosty szlachcic, który łatwo może zmienić zdanie otrzymawszy podarek od dworu. Ci z magnatów, którzy są posłami udają, że nie zrywają sejmu, gdyż byliby od łask dworu odsunięci".

Czy dzisiaj niezależnośc posłów może być zagrożona? W jaki sposób?

Poseł ma reprezentować interesy wyborców. Powinien zatem być niezależny i działać zawsze zgodnie z tzw. słusznym interesem wyborców. Mandat parlamentarny przysługujący posłowi zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa . Nie można bowiem pociągąc do odpowiedzialności posła za wypowiedzi lub działania związane z jego działalnością parlamentarną prowadzoną właśnie w interesie wyborców.
Jednak kształtowanie prawa przez sejm w sposób korzystny dla niektórych grup w społeczeństwie powoduje, że podejmowane są próby wpływu na posłów , aby zapisy prawne były zgodne z żądaniami tychże grup. Działania takie są nielegalne i sprzeczne z prawem po pierwsze dlatego, iż najczęściej w zamian za jakąś korzyść materialną poseł głosuje nie zgodnie ze swoim sumieniem a często wbrew interesom wyborców, interesom państwa .Głosuje tak, jak mu zlecono. Robi tak, bo przyjął łapówkę lub obietnicę jakiejś korzyści dla siebie lub najbliższych.
Ostatnio głośna w mediach afera hazardowa jest przykładem ingerencji w niezależność między innymi posłów Sejmu RP. W zamian za korzystne zapisy dotyczące opodatkowania z posiadania automatów do gier - ludzie czerpiący zyski z takich gier podjęli próbe przekupienia i wpływu na zdanie tych, którzy na uregulowania tworzonego prawa mają wpływ.


MAM NADZIEJE ŻE,DOBRZE A JAK ŹLE,TO NIE ODEJMUJ MI PUNKTÓW PLIS!!!