Odpowiedzi

2010-01-31T01:01:30+01:00
Klimat Polski okreslany jest jako umiarkowany przejściowy. Ma on cechy pośrednie między cechami klimatu umiarkowanego kontynentalnego (wschód).

Przejściowość klimatu wyróżnia się:
- wzrost rocznej ampitudy temperatury powietrza.
- duża zmienność typów pogody
- występowanie 6 terminowych pór roku.

Klimatyczne pory roku:
- Przedwiośnie temperatura 0-5*C
- Wiosna 5-15*C
- Lato 15+*C
- Jesień 15-5*C
- Przedzimie 0-5*C
- Zima -0*C

Masy powietrza kształtujące klimat Polski:
- powietrze polarne [morskie] (PPm)
- powietrze polarne [kontynentalne] ( PPk)
- powietrze zwrotnikowe [morskie] (Pzm)
- powietrze zwrotnikowe [kontynentalne] (Pzk)
- powietrze arktyczne (PA)