Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T11:55:05+01:00
Piękny umysł po rosyjsku:
Фильм основан на жизни профессор Джон Нэш Jr. - Американский математик и экономист, лауреат Нобелевской премии, создателя концепции равновесия Нэша. Представляет свою жизнь и работу. В 1947 году Джон Форбс Нэш Jr. прибывает в Принстонском университете, чтобы начать аспирантуру по математике. Совсем одержим мыслями только о удивительных научных открытий, которые все powaliłby колени. В этом кстати, раз и навсегда может определить свою позицию и значение в научном сообществе. Его общественная жизнь почти ограничивается вступают в контакт с удовольствие субарендатор Чарльз (которую играет Пол Беттани). Один вечер в пабе, наблюдая за соперничеством из причин коллег заманчиво блондинке, Нэш страдает откровением. В результате работ по теории игр. Нэш является преподавателем в лучшем высокой науки в школе - Массачусетском технологическом институте (MIT). Один из студентов (Alicia Lard) влюбляется в него и через некоторое время его жена. В то же время, Нэш лекции в контакте с ним Уильям Pacher военной разведки. Зная о его квалификации, он предлагает работу в Top Secret взлом кодов врагом операции szyfrowego. Увлеченный новыми вызовами Нэш бросается в водоворот работы.

Может никто не говорить о своей работе, даже жена. Атмосфера таинственности и опасности сделать Нэшу начинает вести себя таким образом, одержимый со временем уже не в состоянии бороться. Вскоре оказалось, что Нэш страдает параноидальной шизофренией "Дополнительно". Но благодаря силе воли и поддержке его жену в состоянии продолжать свою научную работу, которая в 1994 году принесла ему Нобелевскую премию.

po polsku:
Film oparty na biografii profesora Johna Nasha Jr. - amerykańskiego matematyka i ekonomisty, noblisty i twórcy pojęcia równowaga Nasha. Przedstawia jego życie i pracę. W roku 1947 John Nash Jr. przybywa na Uniwersytet Princeton, aby zacząć podyplomowe studia matematyczne. Wręcz obsesyjnie myśli tylko o dokonaniu zadziwiającego odkrycia naukowego, który wszystkich powaliłby na kolana. W ten sposób raz na zawsze mógłby ustalić swoją pozycję i znaczenie w środowisku naukowym. Jego życie towarzyskie ograniczyło się prawie do kontaktu z zabawnym sublokatorem Charlesem (w tej roli Paul Bettany). Pewnego wieczoru w pubie, obserwując rywalizację kolegów o względy ponętnej blondynki, Nash doznaje olśnienia. W rezultacie powstaje praca na temat teorii gier. Nash otrzymuje stanowisko wykładowcy w najlepszej wyższej szkoły nauk ścisłych w - Massachusetts Institute of Technology (MIT). Jedna ze studentek (Alicia Larde) zakochuje się w nim i po krótkim czasie zostaje jego żoną. W tym samym czasie, gdy Nash prowadzi wykłady kontaktuje się z nim Wiliam Pacher z wywiadu wojskowego. Wiedząc o jego umiejętnościach, proponuje mu współpracę w ściśle tajnej operacji złamania kodu szyfrowego wroga. Zafascynowany nowymi wyzwaniami Nash rzuca się w wir pracy.

Nie może nikomu opowiadać o swojej pracy, nawet żonie. Atmosfera tajemnicy i zagrożenia powodują, że Nash zaczyna zachowywać się w sposób obsesyjny, z czasem nie jest już w stanie odnaleźć się. Wkrótce okazuje się, że Nash cierpi na zaawansowaną schizofrenię paranoidalną. Jednak dzięki sile woli i wsparciu żony jest w stanie kontynuować pracę naukową, co w 1994 roku przynosi mu Nagrodę Nobla.