Mam do rozwiązania kilka zadań.Jeśli ktoś miałby czas i ochotę je rozwiązać ( lub nawet jedno ),to z góry dziękuję. 1.Pod wpływem siły o wartości 0,2 N kulka uzyskuje przyspieszenie o wartości 0,1 m/s ( kwadratową ).Zapisz za pomocą równania zależność przyspieszenia a tej kulki od działającej na nią siły F. Sporządź wykres zależności a(F). 2.Na spoczywające ciało o masie 50 kg zaczęła działać siła 50 N.Oblicz drogę,jaką pokona ciało w czasie 4 sek od rozpoczęcia ruchu.Jaka będzie wtedy jego prędkość chwilowa ? 3.Kamień spada swobodnie ze stromej góry w czasie 2 sek.Oblicz wysokość góry.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T23:11:19+01:00
1. F=m*a(F-siła, m-masa,a-przysp.)dzielimy przez masę, a=F/m
Wykres, przyspieszenie jest stałe dla stałej siły, dla zmiennej siły zmienne przyspieszenie.

2. (Oznaczenia jak w 1 i s-droga, znaczek '=>'-dalej, nowa linijka, x^2-x do potęgi 2)
F=m*a => a=F/m => a=1m/s^2

s=(at^2)/2(bo droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym wynosi s=v0+(at^2)/2) => s=[(1m/s^2)* (4s)^2] /2 => s=[(1m/s^2) * (16s^2)]/2 => s=8m

3. Spadek swobodny to spadek bez oporów, przyspieszenie równe jest przyspieszeniu ziemskiemu g~10m/s^2.

h=(gt^2)/2 => h=[(10m/s^2)*(2s)^2]/2 => h=20m
3 5 3