Zadanie 1
Oblicz całkowitą powierzchnię dorzecza Popradu wiedząc, że w granicach Polski ta powierzchnia wynosi 500km² co stanowi 23,8%
całego dorzecza. Proszę także o wytłumaczenie tego zadania.

Zadanie 2
Żeglarz zmierzył
wysokość Słońca w południe słoneczne w dniu 22 czerwca. Wysokość słońca wynosiła 62stopnie30 minut. Słońce górowało po południowej stronie nieba. W tym momencie radio podało,że w Londynie jest 14³² czasu miejscowego. Określ położenie geograficzne statku.
PROSZĘ O WYTŁUMACZENIE TEGO ZADANIA.

Zadanie 3
Cieśnina Kaletańska łącząca Kanał La Manche z Morzem Północnym ma w najwęższym miejscu 32 km.Oblicz skalę mapy Europy na której ta odległość wynosi 6mm. Proszę o wytłumaczenie tego zadania.

Zadanie 4
Oblicz Powierzchnię Słowenii wiedząc,że na 1km² przypada 97,68 osoby a liczba ludności w 1998r. wynosiła 1983 tys.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T07:51:15+01:00
Zad.1.
23,8 % --->500km
100 % ---> x km

100*500 /23,8 =50000/23,8 = ok.2100,84

Zad.4.
1km---> 97,68
x---> 1983
1983*1/97,68= ok.20.300km
Wszystko liczysz regułą trzech.
Sorki ale tamtych nie umiem.