Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T23:09:57+01:00
- reakcje syntezy
- ruch
- rozmnażanie ( mitoza, cytokineza)
- wydzielanie (ezgocytoza)
2010-01-30T23:14:56+01:00
- reakcje syntezy
- rozmnażanie
- ruch
- wydzielanie
2010-01-30T23:19:00+01:00
ATP-potrzebne jest w procesie oddychania komórkowego.
Oddychanie komórkowe-zachodzi w każdej komórce żywego organizmu i polega na rozłożeniu związków organicznych(głównie glukozy)na dwutlenek węgla i wodę.Powstała w ten sposób energia zostaje zmagazynowana w postaci użytecznej biologicznie(w postaci cząsteczek ATP).
1 4 1