Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T23:48:37+01:00
1. Węglowodory nasycone:

Alkany CnH2n+2

-pojedyncze wiązania pomiędzy atomami węgla w cząsteczkach

-mało aktywne chemicznie

Węglowodory nienasycone:

Alkeny CnH2n

-jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla w cząsteczkach

-aktywne chemicznie

-ulegają reakcji polimeryzacji

-ulegają reakcji przyłączenia np. wodoru, bromu, chloru, chlorowodoru

3.ropa naftowa · gaz ziemny
1 5 1