Odpowiedzi

2010-01-30T23:56:04+01:00
Jednym z przypadków reakcji addycji jest reakcja uwodornienia. W reakcji tej do wiązania podwójnego alkenu przyłaczana jest cząsteczka wodoru. W wyniku uwodornienia alkenów powstają alkany. W reakcji uwodornienia stosuje się katalizatory (np. palladowy).
Dehydratacja alkoholi (dotyczy alkoholi z minimum dwoma atomami wegla)
W reakcji dehydratacji alkoholi otrzymujemy alken.
CH3-CH2-OH ---> CH2=CH2 + H2O
uwodornienie propenu:
C3H6 + H2 -> C3H8
7 3 7