Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a obok fałszywego – literę F.

a) Amonity są skamieniałością przewodnią ery proterozoicznej

b) Polska leży na obszarze fałdowań prekambryjskich, paleozoicznych i kenozoicznych

c) Lądolód skandynawski zmniejszał swój zasięg podczas glacjałów


d) Trylobit jest skamieniałością przewodnią ery paleozoicznej

e) Karpaty zostały wypiętrzone w orogenezie alpejskiej

f) W trzeciorzędzie nastąpiły gwałtowne zmiany klimatu, które dały początek epoce lodowcowej

g) Najwyższa roczna amplituda temperatury występuje we wschodniej Polsce

h) Powietrze zwrotnikowe kontynentalne napływa nad obszar Polski przez dwie trzecie roku

i) Występuje 6 klimatycznych pór roku

j) Rzeki charakteryzuje zasilanie śnieżno-deszczowe

k) Główne rzeki charakteryzuje asymetria dorzeczy

l) Najgłębsze jeziora są pochodzenia morenowego

m) Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,5°C

n) Powietrze polarne morskie napływa nad obszar Polski niemal przez dwie trzecie roku.

o) Klimat Polski charakteryzuje mała zmienność typów pogody fałsz

u) Prawie cały obszar Polski leży w zlewisku Morza Bałtyckiego

p) W Polsce nie występują jeziora pochodzenia krasowego

r) Wysokie stany wód w rzekach występują jesienią i zimą


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T00:30:08+01:00
A)FAŁSZ
b)PRAWDA
c)FAŁSZ
b)PRAWDA
e)PRAWDA
f)FAŁSZ
g)PRAWDA
h)FAŁSZ
i)PRAWDA
j)PRAWDA
k)PRAWDA
l)FAŁSZ
m)PRAWDA
n)PRAWDA
o)FAŁSZ
u)PRAWDA
p)FAŁSZ
r)FAŁSZ(jeśli chodzi o Polskę to wiosną, ale do innych krajów można zaznaczyć PRAWDA)

Proszę o naj :)
20 4 20