Odpowiedzi

2010-01-30T23:47:47+01:00
Zasady azotowe z obu łańcuchów łączą się komplementarnie, tzn. pomiędzy określonymi zadazami : adeiną, tyminą, cytozyną i guaniną, tworzą się wtedy słabe wiązania wodorowe ( mostki wodorowe).

Potem DNA ulega replikacji. Powstałe w ten sposób wolne łańcuchy, przy udziale polimerazy DNA, dobudowują elementarne brakujące nukleotydy łańcucha dopełniającego.
2010-01-30T23:53:48+01:00
Replikacja DNA to proces syntezy DNA prowadzący do powstania dwóch cząsteczek DNA z jednej.Pierwszym etapem tego procesu jest rozkręcenie,a następnie rozdzielenie drabiny DNA na dwie nici.Do każdej nici zostaje dobudowana nowa nić i następuje skręcenie DNA w spiralę.Ten proces zachodzi z zachowaniem zasady komplementarności,która polega na łączeniu się zasad azotowych w pary:A-T,G-C