Bardzo proszę o przetłumaczenie na angielski :

Operacje plastyczne niosą ze sobą również duże ryzyko. Operacja może się przecież nie udać i jej skutki mogą być niekiedy straszne.Dzieje się tak glównie wówczas gdy operacji przeprowadzane są głownie z próżności ( na przykład po kilka razy tej samej części ciała)

Decydując się więc na operacje plastyczną trzeba pamiętać, że jest to poważna ingerencja w organizm i jest ona nieodwracalna. Uważam ,że na takie operacje powinny decydować się głównie osoby, które straciły swą urodę z przyczyn losowych ( wypadek, choroba) , natomiast usilne poprawianie swojej urody daje przeważnie efekt odwrotny od zamierzonego i zamiast dodawać urody oszpeca i sprawia że wygląda sie bardzo sztucznie.

Za wszelką pomoc z góry dziękuje ;)

1

Odpowiedzi

2010-01-31T01:59:00+01:00
Plastic surgery is also posing a high risk. The operation may fail and yet its effects can sometimes be snorter.Come down so mainly when the operations are carried out mainly out of vanity (for example, several times the same part of the body)

So when deciding on the operations of plastic, be aware that this is a serious interference with the body and it is irreversible. I believe that such operations should be largely decided by those who lost their charm from random causes (accident, illness), while strenuous improving her beauty gives the effect usually counterproductive and instead of adding beauty defiles and makes it feel very artificial.
1 5 1