Biologia Puls życia 3
ćw. 3,4 str. 39

3. Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informacje - literę F.
- Na sawannach Afryki występują olbrzymie stada roślinożernych ssaków.
- Zależności między żyrafami a zebrami są przykładem mutualizmu.
- Związek między żyrafami a zebrami dostarcza korzyści obu stronom.
- Żyrafy i zebry odżywiają się tymi samymi roślinami, dlatego są dla siebie konkurentami.

4. W podanych zdaniach skreśl błędne informacje.
Rośliny motylkowate dostarczają bakteriom wodę/produkty fotosyntezy.
Bakterie brodawkowe pobierają z atmosfery węgiel/azot.
Rośliny motylkowate pobierają od bakterii brodawkowych związki azotu/związki fosforu.
Współżycie bakterii azotowych i roślin motylkowatych jest przykładem protokooperacji/mutualizmu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T13:17:01+01:00
3. Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informacje - literę F.
P- Na sawannach Afryki występują olbrzymie stada roślinożernych ssaków.
F- Zależności między żyrafami a zebrami są przykładem mutualizmu.
P- Związek między żyrafami a zebrami dostarcza korzyści obu stronom.
F- Żyrafy i zebry odżywiają się tymi samymi roślinami, dlatego są dla siebie konkurentami.

4. W podanych zdaniach skreśl błędne informacje.
Rośliny motylkowate dostarczają bakteriom wodę/produkty fotosyntezy.SKREŚLAMY:WODĘ
Bakterie brodawkowe pobierają z atmosfery węgiel/azot.SKREŚLAMY:WĘGIEL
Rośliny motylkowate pobierają od bakterii brodawkowych związki azotu/związki fosforu.SKREŚLAMY:ZWIĄZKI FOSFORU
Współżycie bakterii azotowych i roślin motylkowatych jest przykładem protokooperacji/mutualizmu.SKREŚLAMY:PROTOKOOPERACJI
4 5 4