Większość polskich rzek płynie w kierunku .............. zgodnie
z .................. terenu.
Prawobrzeżna część dorzecza Wisły, podobnie jak i Odry ma ................. powierzchnię niż cześć lewobrzeżną. Rzeki te charakteryzuje ..................... dorzeczy. 99,7% powierzchni Polski leży w zlewisku ....................... .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T17:12:07+02:00
Północnym
nachyleniem
większą
duża ilość
Morza Bałtyckiego
5 4 5