1. Jakie nauki rozwinęły się w starożytnym Egipcie i Mezopotamii ?
2.Wypisz osiągnięcia ludów starożytnego Wschodu, z którymi od tej pory zapoznałeś się na lekcjach matematyki lub innych przedmiotach.
3.Wymień wynalazki mieszkańców Chin i Indii, z których korzystałeś już w swoim życiu.Które z nich posiadasz w swoim domu.
4.Co oznaczają pojęcia filozofia
5.Co oznacza zasada,,Należy wysłuchać obydwu stron''?Dlaczego jest ona ważna?

1

Odpowiedzi

2010-01-31T09:24:57+01:00
1. Jakie nauki rozwinęły się w starożytnym Egipcie i Mezopotamii ?

W Egipcie rozwijano nauki ściśle powiązane z potrzebami gospodarczymi. Wynaleziono i stosowano system dziesiętny, rozwijała się geometria, astronomia. Największym "wynalazkiem" w dziedzinie astronomii był kalendarza słonecznyo, w którym rok dzielił się na 365 dni. Wynaleziono też zegar. Rozwinęła się medycyna, a podczas balsamowania zwłok poznawano anatomię człowieka. Wynaleziono pismo egipskie: hieroglify - święte znaki pisarskie. Jako materiału pisarskiego używano kamienia, drewnianych tablic, skór, ale najczęściej papirusu.

W Mezopotamii rozwinięto matematykę i astronomię. Używano systemu dziesiętnego i sześćdziesiętnego, stosowano też pozycyjny zapis liczb. Rozwinięto zwłaszcza algebrę, znano równania kwadratowe, pierwiastki kwadratowe i sześcienne, dokonywano bardzo skomplikowanych obliczeń, podzielono kąt na stopnie, minuty i sekundy. Dzięki matematyce rozwinęła się astronomia. Posługiwano się pismem klinowym pisanym na glinianych tabliczkach, wynaleziono zegar słoneczny, cegłę, żuraw.


2.Wypisz osiągnięcia ludów starożytnego Wschodu, z którymi od tej pory zapoznałeś się na lekcjach matematyki lub innych przedmiotach.

- koło od wozu
- wóz bojowy
- koło garncarskie
- żuraw
- zegar słoneczny
- system dziesiętny
- ujednolicony system miar i wag (system sześćdziesiątkowy)
- pozycyjny system zapisywania liczb
- potęgowanie do drugiej i trzeciej potęgi
- wodociągi
- zigguraty
- brąz (stop miedzi i cyny)
- podział roku na 12 miesięcy i na 354 dni
- jedwab
- porcelana
- proch strzelniczy
- uzyskiwanie wysokich temperatur
- sejsmograf
- papier
- druk


3.Wymień wynalazki mieszkańców Chin i Indii, z których korzystałeś już w swoim życiu.Które z nich posiadasz w swoim domu.

Wodociągi - bieżąca woda i odpływ ścieków
Kalendarz
Zegar
Jedwab - ubrania, pościel
Papier i druk - książki, zeszyty, gazety


4.Co oznaczają pojęcia filozofia

Filozofia to inaczej "umiłowanie mądrości", czyli zdobywanie wiedzy, pragnienie poznania.


5.Co oznacza zasada,,Należy wysłuchać obydwu stron''?Dlaczego jest ona ważna?


Jeżeli w jakiejś sprzeczce biorą udział dwie strony, to znaczy np. dwie osoby, dwie klasy, dwie szkoły to zawsze należy wysłuchać obu stron, bo może się okazać, że jedna strona po prostu nie zrozumiała drugiej i stąd się wzięła sprzeczka. Bez wysłuchania obu stron nie da się tego stwierdzić.
13 4 13