Odpowiedzi

2010-01-31T08:51:18+01:00
Napisz o jakie szkoły i instytucje oświatowe chodzi, to spróbuję pomóc :)
2010-01-31T08:53:31+01:00
Chciały wykształcić zwykłych obywateli a czasami nawet chłopów
2010-01-31T10:30:02+01:00
Komisja edukacji narodowej została powołana w 1773 roku przez króla stanisława augusta.była pierwszym ministerstwem oświaty.Jej ccelem było zreformowanie szkolnictwa w rzeczpospolitej. Młodzież miała być wychowywana w duchu patriotyzmu .wszystkie przedmioty szkolne miały być wykładane w języku polskim, który zastąpił dotychczs obowiązującą łacine.Wprowadzono literaturę , historie, geografie.KEN zakładała seminaria nauczycielskie oraz szkoły parafialne kształcące dzieci chłopskie.Zreformowala uczelnie wyższe -uniwerytety krakowski i wileński