Odpowiedzi

2010-01-31T09:15:39+01:00
Plan rozprawki:
Teza :Każdy człowiek powinien pogodzić się z przemijaniem czasu.
Argumenty:
1. Przemijanie czasu, jest najpowszechniejsze, ponieważ istnieje w każdej godzinie, minucie, sekundzie i chwili.
2.Przemijanie czasu jako częsty motyw w dziełach literackich.
3.Przemijanie staje się prawdziwym nieszczęściem, jeśli nie jest drogą ku temu, co doskonałe i ostateczne
Zakończenie: Z poniższych argumentów wynika , że pzemijanie czasu ma swoje dobre jak i złe strony.

Każdy człowiek powinien pogodzić się z przemijaniem czasu.Czas leci , my dorastamy , uczymy się nowych rzeczy . Czasu nie jesteśmy w stanie zatrzymać.Przemijanie związane jest ze zmianami, jakie zachodzą w życiu każdego człowieka. Zmiany takie mogą dotyczyć różnych sfer ludzkiego życia: zdrowia, urody, kondycji fizycznej, psychicznej, kultury, idei i prądów myślowych. Przemijanie dotyczy także społeczeństwa, gospodarki, historii, itp. w ogólnym rozumieniu.
Przemijanie czasu jako częsty motyw w dziełach literackich.Podam tu kilka przykładów:Mitologia - Demeter i Kora ,Biblia - „Księga Koheleta”,
Francois Villon - „Wielki Testament” ,Jan Kochanowski - „O żywocie ludzkim”, „Pieśń XIX” - Księgi II,William Szekspir - „Hamlet” . W każdym z tych dzieł jest mowa o upływie czsu . ''Życie przemija."
Otóż przemijanie staje się prawdziwym nieszczęściem, jeśli nie jest drogą ku temu, co doskonałe i ostateczne. Niestety, ten bezsensowny styl przemijania również bywa przez ludzi wybierany.

Czas, w którym przemijamy, nie jest naszym przeciwnikiem, ale sprzymierzeńcem. Już samo to, że podlegamy przemijaniu i że jesteśmy tego świadomi, wydaje się wskazywać na naszą transcendencję wobec czasu. Z właściwą sobie błyskotliwością zwrócił na to uwagę Clive Staples Lewis: „Jesteśmy tak mało pojednani z czasem, że nas zdumiewa jego istnienie. Wykrzykujemy: <Jak on urósł!>, <Jak ten czas leci!>, tak jak gdyby było dla nas ciągle nowością to, co jest przecież powszechnym doświadczeniem. Jest to tak dziwne, jak gdyby ustawicznym zaskoczeniem dla ryby była mokrość wody. A to byłoby rzeczywiście dziwne; chyba że przeznaczeniem ryb byłoby stać się kiedyś zwierzęciem lądowym
17 2 17