Zadanie 1: Oblicz iloczyn liczb 0,003 i 400.

Zadanie 2: Zapisz w postaci ułamka dziesiętnego a)siedem dwudziestych b) trzy pięćdziesiąte c) dziewięć dwudziestych piątych.

Zadanie 3: Podaj NWD (60, 45).

Zadanie 4: Oblicz x, jeżeli: x+8+0.059=8.06

Zadanie 5: Wiedząc, że 1cm² lustra kosztuje 10groszy oblicz, ile złotych zapłacono za lustro w kształcie prostokąta o wymiarach 25cm x 30cm.

Zadanie6: Romb o podstawie długości 0,125m ma pole równe 100cm². Oblicz wysokość rombu i wynik wyraź w metrach.

Zadanie 7.Jest godzina 9.33. Autobus odjeżdża o godzinie 15.28. Ile czasu pozostało do odjazdu autobusu.

Zadanie 8. Znajdź takie dwie liczby, których różnica jest równa 148, a iloraz tych liczb jest równy 75.

Zadanie 9. Oblicz długość pokoju, jeżeli pole powierzchni podłogi jest równe 36,86 m², a szerokość pokoju 4,85m.

Zadanie 10. Obwód rombu jest równy 100cm. Oblicz pole tego rombu, jeżeli wysokość jest równa h=4 cm


Ps. kto rozwiąże 10 zadań dostanie ode mnie 10 punktów. Kolejna seria po tym rozwiązaniu.Pozdrawiam

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-31T09:24:47+01:00
1.0.003×400=1,2
2.a)7/20
b)3/50
c)9/25
Następnych nie umiem
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-31T09:39:12+01:00
Zadanie 1: Oblicz iloczyn liczb 0,003 i 400.
400 * 0,003 = 1,2
Zadanie 2: Zapisz w postaci ułamka dziesiętnego a)siedem dwudziestych b) trzy pięćdziesiąte c) dziewięć dwudziestych piątych.
a)7/20 = 0,35
b)3/50 = 0,06
c)9/25 = 0,36
Zadanie 3: Podaj NWD (60, 45).
NWD = 15
Zadanie 4: Oblicz x, jeżeli: x+8+0.059=8.06
x = 8,06 - 0,059 - 8 = 0,001
x = jedna tysięczna = 0,001
Zadanie 5: Wiedząc, że 1cm² lustra kosztuje 10groszy oblicz, ile złotych zapłacono za lustro w kształcie prostokąta o wymiarach 25cm x 30cm.
P = 25 cm * 30 cm = 750 cm (2)
750 cm (2) * 10 gr = 7500 gr = 7,5 zł
Zadanie6: Romb o podstawie długości 0,125m ma pole równe 100cm². Oblicz wysokość rombu i wynik wyraź w metrach
.
100 cm (kwadratowych) : 0,125 = 800 cm
h = 800 cm = 8 m
Zadanie 7.Jest godzina 9.33. Autobus odjeżdża o godzinie 15.28. Ile czasu pozostało do odjazdu autobusu.

Zadanie 8. Znajdź takie dwie liczby, których różnica jest równa 148, a iloraz tych liczb jest równy 75.

Zadanie 9. Oblicz długość pokoju, jeżeli pole powierzchni podłogi jest równe 36,86 m², a szerokość pokoju 4,85m.

Zadanie 10. Obwód rombu jest równy 100cm. Oblicz pole tego rombu, jeżeli wysokość jest równa h=4 cm
100 cm - 4 cm = 96 cm
96 cm : 4 cm = 24 cm
24 cm * 4 cm = 96 cm ?