Z wysokości 15m spada cegła o masie 3kg. Oblicz:
a)Energię potencjalną cegły na tej wysokości
b)Energię kinetyczną cegły na tej wysokości
c)Całkowitą energię mechaniczną cegły w trakcie całego ruchu
d)Energię kinetyczną cegły w chwili zderzenia z ziemią
e)Szybkość jaką osiągnie cegła tuż przed zderzeniem z ziemią
f)Energię kinetyczną cegły na wysokości 2m

1

Odpowiedzi

2010-01-31T11:25:48+01:00
H=15m
m=3kg

a) Ep=mgh
Ep=3*10*15=450J
b) Ek=0

c)E=450J

d)
Ek=450J

e)
mgh=mV²/2 /:m
V=(pierwiastek)2gh
V=17,3m/s

f)
Na wysokości hx=2m cegła będzie miała E która jest równa
energii mechanicznej na wyskości 15m

mgh=mghx+mV²/2 /:m
gh-ghx=V²/2
V=(pierwiastek)2(gh-ghx)
V=(pierwiastek)2(10*15-10*2)=16,1m/s

Wyniki zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku.