Odpowiedzi

2009-10-05T16:58:51+02:00
Klimat. Niewiele rzek. Pustynia.

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma wody - nie ma plonów.
45 1 45
2009-10-05T17:06:51+02:00
Lata suszy i nieurodzaju najczęściej powodują klęskę głodu, podczas której umierają tysiące ludzi.
Warunki przyrodnicze, klęski żywiołowe, niska wydajność pracy oraz choroby nie wpływają korzystnie na rolnictwo, które w takim wypadku nie zaspakaja potrzeb żywnościowych ludności. Gleby Czarnego Kontynentu są nieurodzajne, co powoduje, że zaledwie 1/3 kontynentu to obszary rolnicze. Zaledwie 6,5% pól jest nawadnianych, z czego ponad połowa przypada na Egipt, Sudan i RPA. Plony zbóż w skali kontynentu są niskie i wynoszą 13q/ha.
Afryka jest kontynentem o najwyższym przyroście naturalnym na świecie- 24%o, który jest prawie 2 razy większy niż wynosi średnia światowa.
Brak odpowiedniej służby medycznej powodują szerzenie się wielu chorób. W Afryce odnotowuje się największą na świecie liczbę zachorowań na AIDS, na który chorują nie tylko dorośli, ale także dzieci. W 2002 afrykańscy nosiciele wirusa HIV stanowili 70% w skali ogólnoświatowej.
54 4 54
2009-10-05T17:36:32+02:00
-zależność gospodarcza od bogatych krajów, przede wszystkim od byłych państw kolonialnych.
-struktura wielkościowa spoleczeństwa.
-niski poziom oświaty,
-częste wojny
-epidemie


na 100% dobrze bo pani robila to zadanie z nami na lekcji
183 4 183