Uzupełnij tabelki :

a)
Dł. krawędzi sześcianu 3cm 10 cm ........ .........
Pole powierzchni sześcianu : .... ...... 24dm² .........
Objętość sześcianu: .... ...... ....... 125m³

b)
Wymiary prostopadłościanu: 2cmx2cmx5cm 1mx1mx10cm
Pole powierzchni prostopadłościanu:................ .............
Objętość prostopadłościanu: ................ ............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T11:57:03+01:00
A. Dł. krawędzi sześcianu 3cm 10 cm .2dm. .5m.
Pole powierzchni sześcianu : .54cm². .600cm. 24dm² .150m²
Objętość sześcianu: ..27cm³ .1000cm³ .8dm³. 125m³

1.
Pole powierzchni S=6*a²
S= 6* (3cm)² = 6*9cm² = 54cm²
objętość V=a³
V= (3cm)³ = 27cm³

2.
Pole powierzchni S=6*a²
S= 6* (10cm)² = 6*100cm² = 600cm²
objętość V=a³
V= (10cm)³ = 1000cm³

3.
Pole powierzchni S=6*a² (obliczamy długość krawędzi)
S= 6* a² = 24dm²
6a²=24dm² /6
a²=4dm²/√
a=2dm
objętość V=a³
V= (2dm)³ = 8dm³

4..
objętość V=a³ (obliczamy długość krawędzi)
V= a³ = 125m³
a³ = 125m³/∛
a=5m
Pole powierzchni S=6*a²
S= 6* (5m)² = 6*25m² = 150m²

b)
Wymiary prostopadłościanu: 2cmx2cmx5cm 1mx1mx10cm
Pole powierzchni prostopadłościanu: 48cm² 2,4m²
Objętość prostopadłościanu: 20cm³ 0,1m³

1.
pole powierzchni Pc= 2(ab+bc+ac)
Pc=2[(2cm*2cm)+(2cm*5cm)+(2cm*5cm)]
Pc=2[4cm²+10cm²+10cm²]
Pc=2*24cm²
Pc=48cm²

objętość V=abc
V=2cm*2cm*5cm
V=20cm³

2. 10cm= 0,1 m
pole powierzchni Pc= 2(ab+bc+ac)
Pc=2[(1m*1m)+(1m*0,1m)+(1m*0,1m)]
Pc=2[1m²+0,1m²+0,1m²]
Pc=2*1,2m²
Pc=2,4m²

objętość V=abc
V=1m*1m*0,1m
V=0,1m³
168 3 168