Zapisz podane liczby w notacji wykładniczej:
57×10⁵=
Ustal co jest wieksze (wyjasnij czemu)
2,5×10³ kg czy 3,6×10⁶ g
2,4×10⁻⁴cm czy 2,5×10⁻⁸ m
Oblicz a×b i a/b , wynik zapisz w notacji wykładniczej:
a=2,4×10¹⁵
b=2×10⁷

1

Odpowiedzi

2009-10-05T17:03:30+02:00
Zapisz podane liczby w notacji wykładniczej:
57×10⁵=5,7*10⁶


Ustal co jest wieksze (wyjasnij czemu)
2,5×10³ kg czy 3,6×10⁶ g
3,6*10⁶ ponieważ jest większa liczba, którą mnożymy, ale także potęga 10.

2,4×10⁻⁴cm czy 2,5×10⁻⁸ m
2,4*10⁻⁴ ponieważ liczba 10⁻⁸ jest 1000-krotnie mniejsza od 10⁻⁴


Oblicz a×b i a/b , wynik zapisz w notacji wykładniczej:
a=2,4×10¹⁵
b=2×10⁷

2,4*10¹⁵*2*10⁷=4,8*10²²
(2,4*10¹⁵)/(2*10⁷) = 1,2*10⁸