Zad.1
Objętość sześcianu jest równa 125 cm3. Znajdz jego pole powierzchni.

Zad.2
Z czterech jednakowych klocków, o wymiarach 10cm, 3cm i 3cm , Artur układał różne prostopadłościany:

a) Ile różnych prostopadłościanów mógł ułożyć Artur?
b) Oblicz objętość każdego ułożonego prostopadłościanu.
c) Ile kolorowej bibuły potrzeba do oklejenia każdego z ułożonych prostopadłościanów?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T09:57:11+01:00
Zad. 1

125cm³= a³
jak spierwiastkujemy 125cm3 na 3 czynniki to otrzymamy 5cm

5cm to krawędź sześcianu

P=a²
P=5cm * 5cm
P=25cm²

Sześcian ma 6 boków
25cm² * 6= 150cm²

Pole wynosi 150cm²

2 5 2
2010-01-31T12:05:31+01:00
Zad.1
³√125=5

5 x5=25 -pole powierzchni
1 5 1