Odpowiedzi

2010-01-31T09:57:42+01:00
1.najprostsze węglowodory - alkany
2.Pierwiastek 2 grupy, 4 okresu - wapń
3.Reakcja mocnego kwasu z mocna zasada - zobojętnianie
4.reakcje utleniania i redukcji - redoks
5.Amoniak jest polarny czy niepolarny? - polarny

----------alkany
-----------wapń
zobojętnianie
-----redoks
----polarny
108 4 108
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T10:01:01+01:00
1. Jony dodatnie?
odp; Kationy
2. Substancje które zmieniają brawę w zależności od środowiska?
odp: Wskaźniki.
3. Jony ujemne?
odp; Aniony
4. Wodorotlenek dobrze rozpuszczalny w wodzie?
odp: Zasada
5. Rozpad cząsteczek kwasów na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej?
odp: Dysocjacja jonowa kwasów

1.K
2.W
3.A
4.S
5.Y
79 3 79