1.Obliczyć pH roztworu Ba(OH)2 L(alfa)= 100% o stężeniu 2* 10 (do -4) mol/dm3
2.Jaką objętość 0,1-molowego roztworu NAOH należy dodać do 200 cm3 0,01-molowego roztworu H2SO4 aby pH roztworu osiągnęło wartość 7?
3.Stężenie molowe jonów wodorotlenkowych w dwóch roztworach są następujące: A[OH-]=10 (do -4) B[OH-]=10(do -6). W którym roztworze jest
a)Większe stężenie jonów H+
b)wyższe pH roztworu?
4.O ile zwiększy się pH czystej wody po dodaniu 0,01 mola NAOH do 1 dm3 wody?
5.Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenkowej zasady,wiedząc,że jej 0,1-molowy roztwór ma pH=10
6.Obliczyć pH roztworu jefnohydronowego kwasu o stęzeniu 0,01 mol/dm3 jeżeli stopień dysocjacji przy tym stężeniu wynosi 4,2%
Niestety nie mogę sobie poradzić z tymi zadaniami, a wszystkie potrzebuje na jutro ;/
Proszę o szybką odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T22:40:50+01:00
1. Ba(OH)2 --> Ba2+ + 2OH- stęzenie jonów OH- 2x wieksze od stęzenia czasteczek zdysocjowanych. L=100% tzn że wszystkie dyssocjuja i:
[OH-] = 2 x 0,0002mol/dm3 = 0,0004 =4 x 10 (do)-4
czyli : pOH + -log4x10(do)-4 = -log4-log10(do)-4= 4-log4= 4 - 0,6=3,4. Ponieważ pH + pOH = 14 to pH = 14 - 3,4 = 10,6

2.pH = 7 tzn, ze roztwór w po reakcji ma byc obojetny. Czyli
H2SO4 + 2NaOH ---> Na2SO4 + 2H2O ilość moli kwasu to: n=0,01mol/dm3 x 0,2dm3 = 0,002 mola. Potrzebujemy dwa razy wiecej zasady czyli 0,004mola. Stęzenie zasady to 0,1 mol/dm3. Ze wzoru na stężenie c=n/v liczymy v=n/c. A więc: v= 0,004/0,1=0,04dm3 a to oznacza 40cm3

3.a) A [OH-} = 10(do)-4 czyli [H+] = 10(do)-10. B[OH-] = 10(do)-6 czyli [H+] = 10(do)-8, więc wieksze jest stęzenie kationów H+ w B
b) pH w A =10, pH w B=8
4. pH czystej wody to 7. NaOH jest mocną zasadą więc [OH-] = 10(do)-2 czyli pOH = 2 a pH 14-pOH = 12. A zatem zwiekszyło się o12-7 = 5

5. pH = 10 czyli pOH = 4 a wiec [OH-] = 10 (do)-4 Stężenie zasady 10(do)-1 mol/dm3 . Skoro jest jednowodorotlenowa i jonów jwst 10(do)-4 to nalezy obliczyc jaki to stanowi procent z 10(do)- 1
0,1 --- 100% to 0,0001 ---x x = 0,1% alfa = 0,1%

6.HR--->H+ + R-
[H+] = 4,2% x 0,01mol/dm3 = 0,042 x 0,01=4,2 x 10(do)-4mol/dm3 to
pH= -log4,2-log10(do)-4=4-0,623 = 3,376
13 4 13