Wypisz związki wyrazów,które występują w podanych zdaniach.Zadaj odpowiednie pytania. 1.Plemiona australijskie podczas polowań używają bumerangów. 2.Lapończycy wytwarzają narzędzia z rogów reniferów. 3.Eskimosi ubierają się w focze skóry.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T10:56:03+01:00
Plemiona co robią? używają
plemiona jakie? australijskie
używają czego? bumerangów
używają kiedy? podczas polowań

Lapończycy co robią? wytwarzają
wytwarzają co? narzędzia
narzędzia z czego? z rogów
z rogów czyich? reniferów

Eskimosi co robią? ubierają się
ubierają się w co? w skóry
w skóry jakie? focze
5 4 5