1. Podaj ile elektronów i protonów znajduje się w jonach a) Sr2+ , S2- b) Sn4+ , Cl-
2.Uszereguj podane cząsteczki według kolejności wzrostu udziału wiązania jonowego: SnO2 , CaH2 , HNO3 .
3.Ze zbioru podanych cząsteczek : N2 , HCl . RbCl , H2O , PH3, F2,
NH3, CaO, wybierz te o wiązaniu kowalencyjnym niepolarnym i polarnym.
4.Wskarz cząsteczki w których występują wiązania wielokrotne :
CO2 , BH3 , S2 , CCl4 , N2 , SO2 , NH3 , O2 , CH4 , P2.
5. Wyjaśnij powstanie dipola w cząsteczce : a) chiorowodoru .
b) wody
6. Podaj rodzaj wiązania i narysuj wzory elektronowe następujących cząsteczek : H3PO4 , HNO3 , SiO2 , CaCl2 .

PILNEE !

1

Odpowiedzi

2010-01-31T10:11:36+01:00
1.
a)36e,38p
b)18e,16p
c)46e,50p
d)18e,17p
2.
HNO3,SnO2 ,CaH2
3.
niepolarne:N2,F2,
polarne:HCl,H2O,PH3,NH3,
4.
CO2,S2,N2,SO2,O2,P2
5.
a) wynika to z różnicy elektroujemnosci, w wyniku czego następuje przesuniecie ładnuku w strone bardziej elektroujemnego chloru, w ten sposób rozkład ładunków jest nie równomierny i powstaja dwa bieguny, czyli dipol
b)w przypadku wody jest podobnie, tylko że ładunek przesuwa sie w strone tlenu
6.
kowalencyjne spolaryzowane - fosforowy
kowalencyjne spolaryzowane - azotowy
kowalencyjne spolaryzowane - krzemian
jonowe - chlorek wapnia
Rysunku nie ma jak zrobić...