Odpowiedzi

2010-01-31T12:35:05+01:00
TLENEK WĘGLA:
Źródła:
-naturalne:
erupcje wulkanów, naturalne pożary roślinności, w których temperatura dochodzi do 1000 °C
-na skutek działalności człowieka:
Większość wysokotemperaturowych procesów technologicznych, w których paliwem jest przede wszystkim węgiel i ropa naftowa (przemysł energetyczny, hutniczy, chemiczny), spaliny samochodowe (silniki wysokoprężne).
Właściwości:
Jest składnikiem:
gazu generatorowego
gazu wodnego
gazu wielkopiecowego
gazu świetlnego.
TLENEK AZOTU:
Źródła:
W organizmie tlenek azotu powstaje z grupy guanidynowej z L-argininy w reakcji katalizowanej przez kilka izoform enzymu syntazy tlenku azotu (NOS)
Właściwości:
Spełnia funkcje fizjologiczne u człowieka.
Freon:
Wpływ na środowisko:
niszczące działanie nawarstwę ozonową ziemi.
Źródło:
WYprodukowana przez człowieka
Właściwości:
Wykorzystywana w kosmetyce i technice chłodniczej.
TLENEK WĘGLA:
Wplyw na środowisko:
całkowite wypalanie wapieni, spalanie koksu w powietrzu, procesy fermentacyjne.
Źródło:
człowiek

4 4 4