Przeczytaj uważnie fragment encykliki Jana Pawła II ,,O pracy ludzkiej '' i odpowiedz na pytanie: Jakie znaczenie ma praca dla jednostki ludzkiej i społeczeństwa ?

Z pracy swojej ma człowiek pożywać chleb codzienny poprzez pracę ma się przyczyniać do ciągłego rozwoju nauki i techniki, a zwłaszcza do nieustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa , w którym żyje jako członek braterskiej wspólnoty [...]. Praca jest dobrem człowieka - dobrem społeczeństwa - przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T10:08:29+01:00
Dla jednostki :
Dzięki pracy zarabiamy na siebie. Dzięki pracy zacieśniamy też więzy społeczne np. poznajemy kolegów w pracy. Uczymy się pracy w zespole.

Dla społeczeństwa :
Rozwój kultury i nauki.
1 3 1