Dokończ Zdanie:

a) Rzym miał zostać założony w roku ........
b) W okresie II wojny punickiej na czele armi kartagińskiej stał .......
c) Pierwszą prowincją rzymską była .......
d) Kaligula to cesarz z dynastii ......
e) Twórcą "Eneidy" był ......
f) Przedstawicielem rzymskiego stoicyzmu był .........
g) Ostateczny podział Cesarza Rzymskiego nastąpił w roku .........
h) Jezus urodził się za panowania cesarza ...............
i) Na czele najsłynniejszego powstania niewolników stał .......
j) Podstawową jednostką organizacyjną admi rzymskiej był .........


Połącz krainy z plemionami barbarzyńskimi 9o-3pkt.)
A. Hiszpania
B. Italia.
C. Galia
1 Ostrogoci
2 Wizygoci
3 Burgundowie
4 Wandalowie

2

Odpowiedzi

2010-01-31T10:24:47+01:00
A) 753 przed Chr.
b)Hannibal
c)Sycylia podbita w 241 przed Chr.
d)julijsko-klaudyjska
e)Wregiliusz
f) Marek Aureliusz
g)395
h)Poncjusza Piłata
i)Spartakus
j)legiony
2010-01-31T10:49:08+01:00
A) Rzym miał zostać założony w roku ........848 r.p.n.e
b) W okresie II wojny punickiej na czele armi kartagińskiej stał ....... Hanibal
c) Pierwszą prowincją rzymską była .......wyspa Sycylia
d) Kaligula to cesarz z dynastii ......jukijskiej
e) Twórcą "Eneidy" był ......Pubius Vergiliius Maro
f) Przedstawicielem rzymskiego stoicyzmu był .........Lucjusz Anneusz Seneka
g) Ostateczny podział Cesarza Rzymskiego nastąpił w roku .........395r.p.n.e
h) Jezus urodził się za panowania cesarza ...............Tyberiusz
i) Na czele najsłynniejszego powstania niewolników stał .......Spartakus
j) Podstawową jednostką organizacyjną admi rzymskiej był ........legion

A. Hiszpania - Wizygoci
B. Italia - Ostrogoci
C. Galia - Burgundowie
Wandalowie ?