Zadanie 1. Oblicz sumę liczb: 3;7/10 ; 38/100 i wynik zapisz w postaci dziesiętnej.

Zadanie 2. 2 i 1/4litra - 750ml= (litrów)

Zadanie 3. 5y + 7=42

Zadanie 4. Oblicz najmniejszą wspólną wielokrotność (NWW) liczb 3,4 i 5.

Zadanie 5. Oblicz iloczyn liczb: 0,009 i 1000

Zadanie 6. Który z podanych ułamków: 0,3; 0.125; 0.375; 0.525 jest równy ułamkowi trzy ósme (3/8)?

Zadanie 7. Jaki ułamek liczby: a) 12stanowi 6 b) 6stanowi 12?

Zadanie 8. Podziel w stosunku 9:8 masę 8 i jedna druga kg(8;1/2)

Zadanie 9. Obwód rombu równa się 32dm, a wysokość h=6 dm. Oblicz pole rombu.

Zadanie 10. Miasto zamieszkiwało 0,25 mln osób. W ciągu 5 lat liczba mieszkańców wzrosła o jedną dziesiątą(1/10). Ile osób mieszka teraz w mieście?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T10:26:37+01:00
1.3+0,7+0,38=4,08
2.2,25-0,75=1,5l
3.5y+7=42 / -7
5y=35 / /5
y=7
4.3*4*5=60
5.0,009*1000=9
6.0,375
7.a)1/2
b)2/1=2
8.9+8=17
8,5/17=1/2
9*1/2=4,5
8*1/2=4
9.32/4=8
1/2*16*6=48dm2
10.0,25*1/10=0,025
0,25+0,025=0,275mln os.