1 . Największą prędkość w przyrodzie ma światło , które w próżni przebywa w czasie 1 sekundy odległość około 300 000 km . W jakim czasie dochodzi światło ze Słońca do Ziemi , jeżeli odległość między tymi ciałami niebieskimi wynosi około 150 mln kilometrów . ? Czas podaj w minutach i sekundach .

2 . Kombajn zbożowy ścina zboże na szerokość 4 m . W jakim czasie zbierze on zboże z działki równej 2 ha , jeżeli średnia prędkość jego ruchu wynosi 5 km na h .

Z góry dziękuję . ; ))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-31T10:26:57+01:00
Zad 1)
Dane:
v - prędkość światla = 300000 km/s
s - droga światła = 150 mil km = 150000000 km
t - czas = s/v = 150000000/300000 = 500 s
Rozwiązanie:
150 000 000 : 300 000 = 1 500:3=500 s
500:60=50:6= 8 1/3 = 8 min. 20 sek.
Odp:Światło ze Słońca do Ziemi dochodzi w czasie 8 min 20 s
Zad 2)
Dane:
2 ha = 20000 m²
5 km/h = 1.38888889 m/s
Rozwiązanie:
1.38888889 m * 4 m= 5.55555556 m² na sekundę.
20000 m^2 / 5.5555556 m^2 = 3599.999997 (sekund)
Równa się w przybliżeniu 3600 sekund, czyli 1h

Odp. Kombajn zbierze zboże w ciągu jednej godziny.
11 2 11