1.Przedstawione odcinki zostały narysowane w skali 1:3.Jaka jest rzeczywista długość każdego z nich?Oblicz
I---------------I I--------------------------I
2,5cm. 4,3cm.

2.Odcinek narysowany w skali 1;5 ma długość?
A)5cm
B)30cm
C)100cm.
D)15cm 5mm.
Jaka jest rzeczywista długość każdego odcinka???
3.Okrąg o promieniu 14cm narysowano w skali 1:7.Jaka jest długośc promienia narysowanego okręgu???
4.Ten sam przedmiot narysowano w kilku skalach.Uporządkuj skale tak, aby rysunki przedstawiały przedmiot od najmniejszego do największego:
3:1; 1:3; 1cm-20m; 5mm-1cm; 2dm-1cm; 1:5; 1:4500

2

Odpowiedzi

2010-01-31T10:46:31+01:00
1. 7,5. 12,9
2. a) 25 cm
b) 150 cm
c) 500 cm
d) 77, 5 cm
3. 14 x 7 = 98
Długość promienia wynosi 98 cm.
4. 1:4500, 1cm-20m, 1:5, 1:3, 3:1, 2dm-1cm
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T11:30:22+01:00
1.Przedstawione odcinki zostały narysowane w skali 1:3.Jaka jest rzeczywista długość każdego z nich?Oblicz
I---------------I I--------------------------I
2,5cm. 4,3cm.


musisz pomnożyć przez skalę (czyli razy 3)
a) 7,5
b) 12,9


2.Odcinek narysowany w skali 1:5 ma długość?
A)5cm
B)30cm
C)100cm.
D)15cm 5mm.
Jaka jest rzeczywista długość każdego odcinka???
znowu mnożymy przez skalę
A)25 cm
B) 150 cm
C) 500 cm
D) 77,5 cm
3.Okrąg o promieniu 14cm narysowano w skali 1:7.Jaka jest długośc promienia narysowanego okręgu???
mnozymy przez skalę: 14*7 = 98

4.Ten sam przedmiot narysowano w kilku skalach.Uporządkuj skale tak, aby rysunki przedstawiały przedmiot od najmniejszego do największego:

2dm-1cm; 3:1; 5mm-1cm;1:3; 1:5; 1:4500; 1cm-20m,
1 5 1