Piotr ważący 40kg będący na wycieczce w górach, wszedł w czasie 2 godzin na szczyt góry. Swą wędrówke rozpoczął na wysokości 300m, a skończył na wysokości 1500 m n.p.m. Jaką parce wykonał? Jaka była średnia moc?
Proszę o podanie wszystkich obliczeń i wzorów.

2

Odpowiedzi

2009-10-05T17:11:08+02:00
M=40kg
2godziny-120minut-7 200 sekund
s1=300m
s2=1500m
W=?
P=?

W=f*s
P=w/t

1500-300=1200m
Teraz podstawiamy do wzoru

W=m*g*s=40kg*10N/kg*1200m=480 000J -Kilogramy sie uproszczaja i zostaje N*m, czyli J.480 000J=480kJ(kilo dżuli)

Żeby obliczyc średnią pracę,również podstawiamy do wzoru :

P=480000J/7200s=66,6666667wat
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T17:12:31+02:00
D:
m=40kg
t=2h=7200s
s=1500-300= 1200m
g=10N/kg
Sz:
W=?
P=?

rozwiązanie:
F=10N/kg × 40 kg
F= 400N

W=F×s
W=400N×1200m
W=480000J=480kJP=W/t
P=480000J/7200s
P=66,(66) W

odp.: Wykonana praca wynosi 480kJ, a jej moc ok 66,(66)W
1 5 1