Odpowiedzi

2010-01-31T11:09:33+01:00
Inwokacja-rozbudowana apostrofa
adresat inwokacji- Matka Boska i ojczyzna
podmiot liryczny-autor
obraz poetycki-barwny plastyczny- błękit niemna złote zborze
Srodki stylistyczne
apostrofa:
porównanie: A wszystko przepasane jakby wstęgą miedzą"
Uosobienie: Gdzie pańienskim rumiencem dzięcielina pała"
liczne epitety: "pól malowanych"
budowa: 13 zgłoskowiec po 7 sylabie średniówka
przeżutnie
Co mówi o poecie inwokacja
-ojczyzne swoją kocha i tęskni za nią
-ojczyzna poety jest pięknością
-w opatrzność matki borzej szczerze wierzy....
więcej nie wiem...;P