Proszę bardzo o rozwiązanie zadań i dokładne rozpisanie żebym coś zrozumiała:)

1.Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 120b ZnSo4 w 500 g wody , jeśli gęstość otrzymanego roztworu wyniosła 1,19/cm23.

2.224 dm3 amoniaku odmierzonego w warunkach normalnych rozpuszczono w 400 g wody uzyskując roztwór o gęstości 0,9/cm .Oblicz stężenie molowe tego roztworu

3.Dopuszczalne stężenie zanieczyszczenia wody do picia jonami siarczanowymi (VI) SO42- mają taką samą masę , jaką miałaby obojętna cząsteczka o takim samym składzie atomowym , wynosi 200mg/dm3 . Oblicz stężenie molowe jonów siarczanych w wodzie pitnej .

Z góry dziękuję:*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-31T11:42:21+01:00
1.Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 120b ZnSo4 w 500 g wody , jeśli gęstość otrzymanego roztworu wyniosła 1,19/cm23.
stezenie molowe to sotosunek ilsoci moli do objetosci roztworu, Cm=n/Vr
abypoliczyc liczbe molwi musimy policzyc mase zcasteczkowa tej soli
MZnSO4=65g+32+4x16g=161g/mol
jesli 161g stanowi 1 mol
to 120g stanowi x
x=120gx1mol/161g=0.74mola
n=0.74mola
teraz musimy oblcizyc ojetosc roztworu:
d=m/V=>V=m/d=620g/1.19g/cm^3=521cm^3
Cm=n/Vr=0.74mola/0.521dm^3=1.42mola/cm^3

2.224 dm3 amoniaku odmierzonego w warunkach normalnych rozpuszczono w 400 g wody uzyskując roztwór o gęstości 0,9/cm .Oblicz stężenie molowe tego roztworu

w warunkach normalnych jeden mol kazdej subsatncji, zwiazku, pierwiatka w stanie gazowym zajmuje 22.4dm^3, zatem
jezeli 22.4dm^3 stanowi 1 mol
to 224dm^3 stanowi x
x=224dm^3x1mol/22.4dm^3=10moli
n=10moli
MN3=17g/mol
17g - 1 mol
x g - 10 moli
x=17x10/1=170g -tyle znajduje sie gram substancji
objetosci roztworu:
d=m/V=>V=m/d=170g/0.9g/cm^3=188.8cm^3
Cm=n/Vr=10moli/0.188dm^3=52.1mola/dm^3

3.Dopuszczalne stężenie zanieczyszczenia wody do picia jonami siarczanowymi (VI) SO42- mają taką samą masę , jaką miałaby obojętna cząsteczka o takim samym składzie atomowym , wynosi 200mg/dm3 . Oblicz stężenie molowe jonów siarczanych w wodzie pitnej .
MS04=4x16g+32=96g
200 miligramów = 0,2 g/dm^3
Cm=n/Vr
96g - 1mol
0.2g - x
x=0.002g
x=n
Cm=n/vr==0.002g/dm^3
2 3 2
2010-01-31T17:01:37+01:00
1.Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 120g ZnSO4 w 500 g wody , jeśli gęstość otrzymanego roztworu wyniosła 1,19/cm23.

ms = 120g
mr = 620g
d = 1,19 g/cm3

C=n/V

n=120/161 = 0,75 mol

V = 620/1,19 = 521,01 cm3 = 0,52 dm3

C = 0,75/0,52 = 1,44 mol/dm3

2.224 dm3 amoniaku odmierzonego w warunkach normalnych rozpuszczono w 400 g wody uzyskując roztwór o gęstości 0,9/cm .Oblicz stężenie molowe tego roztworu

224 dm3 NH3
400g H2O
d=0,9 g/cm3

1 mol -- 22,4 dm3
x mol -- 224 dm3

x = 224/22,4 = 10 mol

1 mol -- 17g
10 mol -- 170g

n = 10mol
ms = 170g
mr = 570g
d = 0,9 g/cm3

C = n/V

V = 570/0,9 = 633,3 cm3 = 0,63 dm3

C = 10/0,63 = 15,87 mol/dm3

3.Dopuszczalne stężenie zanieczyszczenia wody do picia jonami siarczanowymi (VI) SO42- mają taką samą masę , jaką miałaby obojętna cząsteczka o takim samym składzie atomowym , wynosi 200mg/dm3 . Oblicz stężenie molowe jonów siarczanych w wodzie pitnej .

SO4 = 96g/mol
200 mg/dm3 = 0,2g/dm3

C=n/V

1mol -- 96g
x -- 0,2g

x = 0,002

n/v = 0,002 g/dm3
5 4 5