Gimnazjum
Historia

Porównaj konstytucję Marcową z konstytucją Kwietniową. Na końcu napisz wniosek i w nim musi być zawarta informacja która była lepsza dla Rzeczpospolitej. Mam to na ocenę więc prozę o dobrze skonstruowaną odpowiedz:) Dla najlepszego rozwiązania daję naj:)

Odpowiedzi

Kasia
  • Kasia (moderator)
  • Ekspert zadane.pl
+372 użytkowników doceniło użytkownika jako eksperta
Kasia
  • Kasia (moderator)
  • Ekspert zadane.pl
+372 użytkowników doceniło użytkownika jako eksperta

Sprawdzam każdą odpowiedź. dzięki temu mam pewność, że na stronie zostają tylko te poprawne. Chcesz zobaczyć dobrą odpowiedź? 😉

Sprawdzam każdą odpowiedź. dzięki temu mam pewność, że na stronie zostają tylko te poprawne. Chcesz zobaczyć dobrą odpowiedź? 😉

Skąd wiemy, że odpowiedź jest poprawna?
1
Nie ma błędów
2
Została dodana i sprawdzona przez eksperta
Dlaczego sprawdzamy odpowiedzi?
3
Ponieważ jakość odpowiedzi jest dla nas najważniejsza
4
Ponieważ chcemy pomóc Ci w nauce

Konstytucja marcowa została uchwalona przez sejm dnia 17 marca 1921 roku. Jej ustawa zasadnicza była efektem kompromisu, lecz główną rolę w jej uchwaleniu odegrali posłowie Narodowej Demokracji. Konstytucja ta była wzorowana na konstytucji francuskiej z 1875 r.

Głównym celem tej konstytucji było ograniczenie uprawnień prezydenta, a zwiększenie roli sejmu w życiu ówczesnej Polski, ponieważ Narodowa Demokracja obawiała się, że prezydentem Rzeczypospolitej zostanie jej największy przeciwnik polityczny Józef Piłsudski. Z zapisów konstytucji wynikało, że prezydent mógł odwoływać i powoływać rząd, lecz tylko za zgodą sejmu. Każdy jego akt wymagał podpisów premiera rządu i odpowiedniego ministra. Obsadzał wyższe urzędy cywilne i wojskowe. Był zwierzchnikiem sił zbrojnych lecz w razie wojny nie mógł pełnić funkcji naczelnego wodza. Za zgodą sejmu, zawierał umowy międzynarodowe, wypowiadał wojnę i zawierał pokój. W takiej sytuacji pozycja władzy wykonawczej była bardzo słaba, a władza rzeczywista była skupiona w rękach sejmu - głównie Narodowej Demokracji.

Konstytucja kwietniowa (23 kwietnia 1935) znacząco zwiększała rolę prezydenta. Jej dwa najważniejsze zapisy stwierdzały, że: państwo polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli, oraz, że: prezydent odpowiadał za losy państwa wyłącznie przed Bogiem i historią, co wiązało się z legalizacją w państwie polskim ustroju autorytarnego, który faktycznie ukształtował się w latach 1926-1930. Prezydent był zwierzchnikiem rządu, sejmu senatu, sił zbrojnych, sądów i organów kontroli państwowej. Powoływał jedną trzecią składu senatu, oraz mógł rozwiązywać sejm i senat przed upływam kadencji. Miał PRAWO VETA wobec ustaw sejmowych. Prezydenta wybierało Zgromadzenie Elektorów. Sejm natomiast pełnił funkcję opiniodawczą i kontrolną. Wzrosło natomiast znaczenie senatu, który mógł wnosić poprawki do projektów ustaw.

Sądzę, ze lepszą konstytucją dla Rzeczpospolitej, tu społeczeństwa była konstytucja marcowa, która gwarantowała obywatelom równości wobec prawa, prawo do ochrony życia, wolności i imienia, wolność słowa i prasy, oraz wolność sumienia i wyznania. Konstytucja marcowa gwarantowała także prawo ochrony pracy i zakazywała jej wykonywania dzieciom poniżej piętnastego roku życia. Natomiast w konstytucji kwietniowej artykuły o prawach i obowiązkach obywateli potraktowano pobieżnie, przy czym podkreślono obowiązek wierności wobec państwa, obowiązek jego obrony i ponoszenia ciężarów publicznych.

...sądzę, że to Ci powinno wystarczyć, jednakże powyżej przedstawiłem tylko najważniejsze aspekty tych konstytucji,
Pozdrawiam <))>< :)

2010-01-31T11:35:53+01:00
Mózg
Mózg
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci
Kasia

Pomogę Ci w nauce. Chcesz wiedzieć, która odpowiedź jest poprawna?

Kasia

Pomogę Ci w nauce.
Chcesz wiedzieć, która odpowiedź jest poprawna?