PROSZĘ O ROZWIĄZANIA I ODPOWIEDZI =]
MAM TE ZADANIA NA JUTRO .!!!!
A WIĘC PROSZĘ O B. SZYBKĄ ODPOWIEDŹ. !!


1. Długość okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych 1m i 2,4 m wynosi :
A. 6,76 pi m
B.5, 2 pi m
C. 2,6 pi m
D. 1,3 pi m

2. Środek okręgu opisanego na trójkącie leży na zewnątrz trójkąta. Dwa kąty tego trójkąta mogą mieć miary :
A. 20 i 50 stopni
B. 15 i 75 stopni
C. 60 i 60 stopni
D. 35 i 65 stopni


3. Wierzchołek A trójkąta ABC jest środkiem okręgu o promieniu AB stycznego do prostej BC. Wynika z tego, że trójkąt ABC jest :

A. rozwartokątny
B. równoramienny
C. prostokątny
D. równoboczny

4. Prosta k jest styczna do dwóch okręgów o różnych promieniach. Czworokąt o wierzchołkach w środkach tych okręgów i punktach styczności okręgów z prostą k jest :
A. rombem
B. prostokątem
C. trapezem
D. trapezem prostokątnym

5. Kąt między dwiema stycznymi do okręgu ma miarę 20 stopni. Kąt między promieniami tego okręgu poprowadzonymi do obu punktów styczności ma miarę :
A. 20 stopni
B. 90 stopni
C. 120 stopni
D. 160 stopni

6. Które z poniższych zdań jest fałszywe i dlaczego .?
A. Wszystkie boki wielokąta foremnego mają równe długości.
B. Wszystkie wielokąty foremne mają środek symetrii.
C. Wszystkie kąty wewnętrzne wielokąta foremnego mają równe miary.
D. Wszystkie wielokąty foremne mają oś symetrii.

7. Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego ma 168 stopni. Wielokąt ten jest :
A. ośmiokątem foremnym
B. dziesięciokątem foremnym
C. dwudziestokątem foremnym
D. trzydziestokątem foremnym

8. Do dwóch sąsiednich wierzchołków wielokąta foremnego wpisanego w okrąg poprowadzono promienie. Kąt między tymi promieniami może mieć miarę :
A. 40 stopni
B. 50 stopni
C. 70 stopni
D. 80 stopni

9. W okrąg o promieniu 24 cm wpisano trójkąt równoboczny. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy :
A. 18 cm
B. 12 cm
C. 8 cm
D. 6 cm

10. Stosunek pól sześciokąta foremnego i trójkąta równobocznego opisanych na tym samym okręgu jest równy :
A. 2:3
B. 1:3
C. 2:1
D. 1:2

11.Dany jest trójkąt ABC o trzech bokach różnej długości. Które ze zdań nie opisuje tego samego punktu P, co trzy pozostałe zdania .?
A. Odległości punktu P od wierzchołków trójkąta ABC są równe.
B. Punkt P jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC.
C. Punkt P jest punktem przecięcia symetralnych boków trójkąta ABC.
D. Odległości punktu P od boków trójkąta ABC są równe.

12. Oblicz pole odcinka koła utworzonego na kole o promieniu 3 cm i kącie środkowym 60 stopni .

13. Wyłącz czynnik przed nawias :
a) pierwiastek 72
b) pierwiastek 54
c) pierwiastek 150

MAM NA KONCIE TYLKO 32 PUNKTY. JEŚLI JEST MOŻLIWE PÓŹNIEJSZE PRZESŁANIE PUNKTÓW JESZCZE RAZ TYLU ( tzn. 32) TO OCZYWIŚCIE, ŻE PRZEŚLĘ PIERWSZEJ OSOBIE KTÓRA ROZWIĄŻĘ MI TE ZADANIA. NO , EWENTUALNIE DRUGIEJ OSOBIE TEŻ. ( zależy jak to bd wyglądało. ) TYLKO PROSZĘ O PRZESŁANIE ROZWIĄZAŃ DZISIAJ.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • yzik
  • Rozwiązujący
2010-02-01T12:46:30+01:00
Zadanie 1
1^2+2,4^2=6,76
pierwiastek z 6,76 to 2,6 i tyle wynosi przeciwprostokątna, a to jest średnia, a więc promień wynosi 1,3
Ob=2*1,3*π=2,6π
Odp.: C
1 3 1