I. Do podanych rzeczowników dopisz wyrazy lub wyrażenia przeciwstawne-antonimy.Podkreśl te,które można odnieść do usposobienia człowieka.W razie trudności skorzystaj z odpowiedniego słownika.
-introwetryk............. , - altruista...............
-optymista................ , - sangwinik.............
-flegmatyk................ , -idealista...............
-malkontent.............. , - hipochondryk.........

Wyjaśnij znaczenia wyrazów.Skorzystaj ze słownika wyrazów obcych:)Błagam zróbcie mi to na jutro plis i jak zawsze dam na najlepszą:)

2

Odpowiedzi

2010-01-31T11:51:52+01:00
Ekstrawertyk
pesymista
choleryk
osoba pogodna
egoista
melancholik
realista

introwertyk to wedle definicji człowiek skupiający się na swym wnętrzu i swoich odczuciach. W praktyce są to ludzie nieśmiali, tacy. którzy skrywają swoje uczucia i pragnienia głęboko od innych. Na pewno nie są to nieczuli na cierpienie innych

optymista człowiek przeniknięty optymizmem, skłonnością do dostrzegania dobrych stron życia, do spoglądania z otuchą i nadzieją w przyszłość swoją i świata

Flegmatyk, człowiek o powolnych, słabych i krótkotrwałych reakcjach uczuciowych. Człowiek opanowany, chłodny, odznaczający się spokojem i zimną krwią.

malkontent człowiek niezadowolony ze wszystkiego, we wszystkim doszukujący się wad, niedostatków, ujemnych stron.

altruizm bezinteresowna troska o dobro innych ludzi, nie kierująca się interesem własnym, sobkostwem, egoizmem.
altruista.

sangwinik człowiek o usposobieniu żywym, porywczym i zmiennym, o szybko przemijających reakcjach uczuciowych

idealista pot. człowiek kierujący się zasadami wzniosłymi, zdolny do poświęceń; marzyciel, utopista.

hipochondryk chory na hipochondrię; śledziennik, tetryk; chory z urojenia, uskarżający się bez istotnych powodów na swoje zdrowie.
97 1 97
2010-01-31T11:53:38+01:00
- introwertyk-ekstrawertyk
- altruista-egoista
- optymista-pesymista
- sangwinik-melancholik
- flegmatyk-choleryk
- idealista-realista
- malkontent-euforysta
- hipochondryk-

Introwertyk-typ człowieka zwróconego raczej ku własnemu ja, aniżeli ku światu zewnętrznemu, mającego trudności w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi.
Ekstrawertyk-człowiek kierujący swoje zainteresowania przede wszystkim do świata zewnętrznego. Interesują go ludzie, problemy zewnętrzne, zdarzenia.
Altruista-osoba bezinteresownie służąca innym, poświęcająca się ich sprawom
Egoista-osoba kierująca się własnym interesem bez zwracania uwagi na potrzeby innych
Optymista-człowiek przeniknięty optymizmem, skłonnością do dostrzegania dobrych stron życia, do spoglądania z otuchą i nadzieją w przyszłość swoją i świata
Pesymista- człowiek przeniknięty pesymizmem, niewiarą w świat i ludzi, w lepszą przyszłość, skłonnością do czarnowidztwa, beznadziei, dostrzegania złych stron życia
Sangwinik-to osoba o optymistycznym podejściu do życia, otwarta na relacje interpersonalne, towarzyska, beztroska. Lubi być w centrum zainteresowania, władcza i dominująca, czasem dumna i spoglądająca na innych "z góry". Jest emocjonalna i spontaniczna, ma duże poczucie humoru, potrafi przyciągać do siebie ludzi. Tryska energią i entuzjazmem, jest twórcza, lubi komplementy, szybko się odwzajemnia.
Melancholik-człowiek o usposobieniu spokojnym, biernym, łagodny pod względem uczuciowym, o wolno powstających reakcjach.
Flegmatyk-człowiek o powolnych, słabych i krótkotrwałych reakcjach uczuciowych. Człowiek opanowany, chłodny, odznaczający się spokojem i zimną krwią.
Choleryk-typ człowieka o temperamencie odznaczającym się impulsywnością i silnymi, szybko powstającymi reakcjami uczuciowymi oraz wolą odznaczającą się wielką mocą i uporem.
Idealista-człowiek kierujący się zasadami wzniosłymi, zdolny do poświęceń
Realista-człowiek rozsądny, trzeźwy, liczący się z możliwościami
Malkontent-człowiek niezadowolony ze wszystkiego, we wszystkim doszukujący się wad, niedostatków, ujemnych stron.
Euforysta-człowiek o nienaturalnie dobrym stanie samopoczucia,o radosnym nastroju, wesoły.
Hipochondryk-człowiek wmawiający w siebie urojone choroby.
16 4 16