Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-04-07T20:05:59+02:00
"Pieśń XIV" jest w początkowych wersach pierwszej strofy stanowczą, utrzymaną w poważnym, wysokim tonie apostrofą skierowaną do elity rządzącej. W kolejnych wersach, uważnie je śledząc dostrzec można wiele stwierdzeń, przestróg oraz wymownych obrazów. Zgodnie ze strukturą społeczną w ówczesnym okresie w pieśni ocenie zostaje poddana osoba władcy w państwie totalitarnym, jednostka najwyższej władzy w Kraju Polan-Król.
Jan Kochanowski uświadamia i unaocznia władcom fakt że jeśli "zgubią miasta" to na zawsze "pozostaną w okowach".

Poeta ten opiera swe poglądy na Horacym i za nim w "Pieśniach" nawołuje do zachowywania cnoty, która jest ostoją w ciężkich chwilach, do czystego sumienia (gdyż niektórzy z nas zasiadają lub będą zasiadać na Ziemi na bożym miejscu), bez którego nie możemy zaznać prawdziwego spokoju i szczęścia, a także do pracy na rzecz ogółu
4 2 4