Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T11:53:00+01:00
A) Pc = 2Pp + Pb
Pc = 2*4*4 + 4*4*8
Pc = 32 + 128
Pc = 160 j.²

b) (wzor na pole trojkata rownobocznego : a²√3/4)
Pc = 2 * 3²√3/4 + 3*3*7
Pc = 9√3/2 + 63 j.²

c) (wzor na pole szesciokata foremnego 6* a²√3/4)
Pc = 2 * 6* 2²√3/4 + 6*2*9
Pc = 12√3 + 108 j.²

pzdr ;)