Zad1. -12+3-(-11)=

Zad2. Znajdź takie dwie liczby, których różnica jest równa 148, a iloraz tych liczb jest równy 75.

Zad3.Oblicz długość pokoju, jeżeli pole powierzchni podłogi jest równe 36,86 m², a szerokość pokoju 4,85m.

Zad4.Jest godzina 9.33. Autobus odjeżdża o godzinie 15.28. Ile czasu pozostało do odjazdu autobusu.

Zad5. Pole prostokąta jest równe 1m². Oblicz długość prostokąta, jeżeli szerokość jest równa 25cm.

Zad6. Na mapie odcinek długości 10cm odpowiada 100kh w rzeczywistości.Podaj skalę mapy.

Zad7. a) (y/5= 7) b) (z/9= 6.35 )

Zad8. Oblicz: a) (1/6) z 50 b) (1/3) z 20 Wynik zaokrąglij z dokładnością do 1

Zad 9. Oblicz NWD (46,62)

Zad10. Ile to kilometrów : 0,85 z 5km?

Zad11. W miejsce niewiadomej wstaw odpowiednią liczbę: x+7=27: (9/10) - (12/4)

Zad 12. Osiedle zamieszkuje 0,025 mln mieszkańców. W ciągu 5 lat ich liczba wzrosła o 2.500osób. Jaka jest liczba mieszkańców osiedla?

Zad 13. -2(1/4)+ 3(3/8)=

Zad 14. (Rysunek w załączniku) treść: Oto rysunek Krysi w skali 1:200

Ps. jak robicie zadanie to piszczcie z przodu np zad 2: ....
Kto zrobi wszystkie dostanie najlepsza odpowiedz

3

Odpowiedzi

2010-01-31T11:25:47+01:00
1. -12+3-(-11)=-12+3+11=-9+11=2
3. 36.86m²:4.85m=7.6m
2010-01-31T11:30:55+01:00
Zad. 1
(-12) + 3 - (-11) = 2

Zad.3
36.86 m² : 4.85 m = 7.6 m

Zad. 13
((-2) * (1 / 4)) + (3 * (3 / 8)) = 0.625Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T11:52:48+01:00
Zad4 5godzin i 55min

zad5 400cm bo 1m² ma 10000cm² i 10000/ na 25 jest 400

zad6 1:1000000

zad7 a) 7*5=35 y=35 b) 6.35*9= 57.15 z=57.15

zad8 a) 50/6 w przybliżeniu 8 b)20/3w przybliżeniu 7