Pociąg pospieszny minął stację Koperkowo o 12:05, stację Ogórkowo o 12:50, a stację Buraczkowo
o 13:05. Z Koperkowa do Ogórkowa jest 60 km, a z Ogórkowa do Buraczkowa 25 km. Czy ruch pociągu mógł być jednostajny na całej tej trasie? Odpowiedź uzasadnij obliczeniami.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T11:44:55+01:00
I odcinek
od 12:05 do12:50 to jest 45min czyli 45/60 h=0,75h
droga s=60km V=s/t=60km/0,75h=80km/h
II odcinek
od 12:50 do 13:05 upływa 15min czyli15/60 h=0,25h
droga s=25km V=s/t=25km/0,25h=100km/h
I odcinek drogi z prędkością 80km/h a drugi 100km/h
1 5 1