Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T17:30:45+02:00
Narkotyk- to środek wywołujący uzależnienie. Należy przy tym pamiętać, iż pojęcie to obejmuje zarówno substancje uzależniające o działaniu pobudzającym, np. środki psychostymulujące (amfetamina, kokaina) jak i o działaniu silnie hamującym (np. barbiturany, benzodiazepiny, alkohole, w tym alkohol etylowy) a także środki psychodysleptyczne (halucynogenne, np. LSD-25, meskalina, psylocybina).

Wielu narkomanów wywodzi się z normalnych rodzin, ma kochających rodziców i licznych przyjaciół. Ale w ten nałóg popadają osoby które np. czują się samotne, pochodzą z rodzin patologicznych czy też w jakiś sposób próbuję pokonać stres, strach. Ich jedynym nieszczęściem mogła być ciekawość, która pchnęła ich pewnego dnia do sprawdzenia, jak to jest ,,być na haju”.W każdym razie wcześniej czy później zarówno ciało, jak i psychika osób biorących przyzwyczaja się do narkotyku tak bardzo, że bez jego codziennej dawki czują oni silny dyskomfort i różne dolegliwości. Przymus brania jest coraz silniejszy, a dawki narkotyku muszą być coraz większe, by przyzwyczajony do niego organizm zareagował tak, jak wcześniej. Działa tu podobny mechanizm, jak w przypadku innych uzależnień, np. od papierosów, leków czy alkoholu.
Na początku większość uzależnionych sądzi, że w każdej chwili może zerwać z nałogiem i że jest to tylko kwestia ich wyboru. Czasami próbują rzeczywiście skończyć z narkotykami, ale bardzo rzadko udaje się przezwyciężyć nałóg samodzielnie. Kiedy przekonują się, że nie ma kontroli nad braniem, usiłują tłumaczyć swoje kolejne wpadki wyjątkową sytuacją, przypadkowym zbiegiem okoliczności itd. Zanim jednak stwierdzą, że bez fachowej pomocy – detoksykacji i terapii – nie będą mogli sobie poradzić, często bywa za późno.

Co to jest zespół uzależnienia?
Na zespół uzależnienia składają się takie zjawiska fizjologiczne, behawioralne i poznawcze, kiedy zachowania związane z używaniem substancji uzyskują wyraźną przewagę nad innymi, które były charakterystyczne dla danej osoby.
Etapami w jakich rozwija się nałóg specjaliści używają określenia "wir" nazywając kolejne etapy wpadania w nałóg. Pierwszą fazą są sporadyczne kontakty z narkotykami i pierwsze próby brania, zwykle okazjonalne i za darmo, gdy na imprezie ktoś nas ,,życzliwie” częstuje. Zazwyczaj w tej fazie przyjmowane są środki uważane powszechnie za słabsze, np. piwo, papierosy, kleje, marihuana, leki – przeciwbólowe , uspokajające czy nasenne. Rodzina, nauczyciele i znajomi jeszcze wtedy nie dostrzegają, że ktoś bierze, bo jest za wcześnie na poważne problemy zdrowotne czy szkolne. I w tej fazie jednak często są urazy i wypadki spowodowane np. pogorszeniem refleksu i sprawności ruchowej oraz wzrostem pewności siebie po stosowaniu środka odurzającego.
W drugiej fazie używanie narkotyków jest coraz częstsze i planowane, a służy dwóm odmiennym celom. Jeżeli celem biorącej osoby jest dążenie do przyjemności, to narkotyki przyjmowane są głównie w czasie spotkań towarzyskich, prywatek, koncertów, dyskotek – a więc w czasie weekendów.
Do narkotyków stosowanych w fazie pierwszej dochodzą w fazie drugiej wino, wódka, amfetamina, ecstasy, LSD, haszysz.
Częste objawy zażywania narkotyków:nieporozumienia w domu ,kłopoty z wagarami i nauką,otoczenie zaczyna zauważać zmiany zachowania i nastrojów.
Ostatnią, trzecią fazą ,,wiru” jest uzależnienie. Narkotyk jest wtedy używany regularnie i często, nawet codziennie. Ci, którzy wcześniej brali tylko dla przyjemności, podczas zabawy, zaczynają w tej fazie przyjmować środki odurzające w samotności. Potrzeba brania staje się silniejsza od innych potrzeb. Objawy: utrata samokontroli w używaniu substancji psychoaktywnej ,postępujące zaniedbywanie innych zainteresowań lub przyjemności na rzecz zdobywania i przyjmowania substancji uzależniającej.
Dlaczego narkotyki szkodzą ?
Każdorazowy kontakt z narkotykiem powoduje wchłanianie przez krwiobieg – bezpośrednio lub poprzez jelita albo płuca – różnorodnych substancji chemicznych. W zależności od rodzaju narkotyku są one pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, ale każdorazowo zmieniają funkcjonowanie organizmu. Oddziałują bowiem poprzez krew na cały organizm: nasz układ nerwowy, pracę serca, koordynację wzrokowo – ruchową, postrzeganie rzeczywistości, a także na układ moczowo – płciowy .Uzależnieni opowiadają chętnie nowicjuszom o wspaniałych ,,odlotach”, wizjach, euforii, zwiększonej aktywności i zaniku potrzeby snu czy jedzenia.
Podsumowując: Wystarczy jedno słowo NIE i jeżeli nie chcemy, nie bierzemy,